Menu

0770 – 好像 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《像》的笔顺动画写字动画演示

《像》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 好像做某事
 • Phồn – 好像做某事
 • Pinyin – Hǎoxiàng zuò mǒu shì
 • Bồi – Hảo xèng chùa mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – dường như để làm một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to seem to do something

Ví dụ 2:

 • Giản – 考试看起来好像很简单
 • Phồn – 考試看起來好像很簡單
 • Pinyin – Kǎoshì kàn qǐlái hǎoxiàng hěn jiǎndān
 • Bồi – Khảo sừ khan chỉ lái hảo xèng hẩn chiển tan
 • Dịch tiếng Việt – Bài kiểm tra có vẻ đơn giản
 • Dịch tiếng Anh – The exam looked deceptively easy.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

  +  69  =  76