Menu

0189 – 好吃 – HSK2 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《吃》的笔顺动画写字动画演示

《吃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Updating
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这种菜好吃- Nghe ví dụ
 • 這種菜好吃
 • Zhè zhòng cài hào chī
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Updating

Ví dụ 2:

 • 你的蛋糕真好吃!- Nghe ví dụ
 • 你的蛋糕真好吃!
 • Nǐ de dàngāo zhēn hào chī!
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – Updating


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments