Menu

0189 – 好吃 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 这种菜好吃
 • 這種菜好吃
 • Zhè zhòng cài hào chī
 • chưa chung chai hảo chư
 • Dịch tiếng Việt – Loại rau này ngon
 • Dịch tiếng Anh – This kind of vegetable is tasty

Ví dụ 2:

 • 你的蛋糕真好吃!
 • 你的蛋糕真好吃!
 • Nǐ de dàngāo zhēn hào chī!
 • Nỉ tợ tan cao chân hảo chư
 • Dịch tiếng Việt – Bánh của bạn rất ngon!
 • Dịch tiếng Anh – Your cake went down a treat!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

8  +  2  =