Menu

0060 – 妈妈 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《妈》的笔顺动画写字动画演示

《妈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她将要做妈妈了。
 • 她將要做媽媽了。
 • Tā jiāngyào zuò māmā le.
 • tha cheng dao chua mama lợ
 • Cô ấy chuẩn bị làm mẹ
 • She is going to be a mother.

Ví dụ 2:

 • 他长得像妈妈
 • 他長得像媽媽
 • Tā zhǎng dé xiàng māmā
 • ta chảng tứa xeng mama
 • Anh ấy lớn lên trông rất giống mẹ
 • He looks like his mother.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Chính là chữ này

Danh sách từ vựng HSK2

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK3

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 妈

Chú ý: Chữ trong ảnh là Phồn Thể


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

3  +  2  =