Menu

0232 – 妻子 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《妻》的笔顺动画写字动画演示

《妻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他对妻子很体贴
 • 他對妻子很體貼
 • Tā duì qīzi hěn tǐtiē
 • Tha tuây chi chự hẩn thỉ thia
 • Dịch tiếng Việt – anh ấy rất chu đáo với vợ
 • Dịch tiếng Anh – he is attentive to his wife

Ví dụ 2:

 • 他爱宠自己的妻子
 • 他愛寵自己的妻子
 • Tā àichǒng zìjǐ de qīzǐ.
 • tha ai chủng chư chỉ tợ chi chử
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất ngưỡng mộ vợ.
 • Dịch tiếng Anh – He adores his wife.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  41  =  48