Menu

0128 – 学习 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 刻苦地学习
 • 刻苦地學習
 • Kèkǔ dì xuéxí
 • Khưa khủ ti xuế xí
 • Dịch tiếng Việt – học hành chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – study hard

Ví dụ 2:

 • 学习英语语法
 • 學習英語語法
 • Xuéxí yīngyǔ yǔfǎ
 • xuế xí inh duỷ duý phả
 • Dịch tiếng Việt –  học ngữ pháp tiếng Anh
 • Dịch tiếng Anh – study English grammar


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  72  =  73