Menu

0129 – 学校 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 进法律学校
 • 進法律學校
 • Jìn fǎlǜ xuéxiào
 • Chin phả luy xuế xeo
 • Dịch tiếng Việt – đi học ở trường luật
 • Dịch tiếng Anh – to go to law school

Ví dụ 2:

 • 这所学校设备不足
 • 這所學校設備不足
 • Zhè suǒ xuéxiào shèbèi bùzú
 • Bồi –  chưa sủa xuế xeo sưa bây bu chú
 • Dịch tiếng Việt – Ngôi trường không được trang bị đầy đủ.
 • Dịch tiếng Anh – The school was ill-equipped


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

  +  22  =  30