Menu

0250 – 它 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 把它给我
 • 把它給我
 • Bǎ tā gěi wǒ
 • Bả tha cấy ủa
 • Dịch tiếng Việt – Đưa nó cho tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Give it to me.

Ví dụ 2:

 • 它有多宽?
 • 它有多寬?
 • Tā yǒu duō kuān?
 • Tha dẩu tua khoan?
 • Dịch tiếng Việt – nó rộng bao nhiêu
 • Dịch tiếng Anh – how wide is it?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

51  +    =  52