Menu

0603 – 安全- HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《安》的笔顺动画写字动画演示

《安》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《全》的笔顺动画写字动画演示

《全》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为安全起见
 • Phồn – 為安全起見
 • Pinyin – Wéi ānquán qǐjiàn
 • Bồi – Uấy an choán chỉ chiên
 • Dịch tiếng Việt – Vì sự an toàn
 • Dịch tiếng Anh – for safety’s sake

Ví dụ 2:

 • Giản – 在安全的地方
 • Phồn – 在安全的地方
 • Pinyin – Zài ānquán dì dìfāng
 • Bồi – Chài an choán tì tì phang
 • Dịch tiếng Việt – Ở nơi an toàn
 • Dịch tiếng Anh – out of harm’s way


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

2  +  2  =