Menu

0525 – 完成 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《完》的笔顺动画写字动画演示

《完》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你完成了吗?
 • Phồn – 你完成了嗎?
 • Pinyin – Nǐ wánchéngle ma?
 • Bồi – Nỉ oán chấng lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã xong chưa
 • Dịch tiếng Anh – Are you finished?

Ví dụ 2:

 • Giản – 项目顺利完成了
 • Phồn – 項目順利完成了
 • Pinyin – Xiàngmù shùnlì wánchéngle
 • Bồi – Xeng mu suân li oán chấng lợ
 • Dịch tiếng Việt – Dự án đã hoàn thành
 • Dịch tiếng Anh – The project had been buttoned up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  22  =  24