Menu

0256 – 完 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《完》的笔顺动画写字动画演示

《完》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我写得完
 • 我寫得完
 • Wǒ xiě dé wán
 • Úa xiể tứa oán
 • Dịch tiếng Việt – Tôi viết được hết
 • Dịch tiếng Anh – I am able to finish writing it.

Ví dụ 2:

 • 快用完某物
 • 快用完某物
 • Kuài yòng wán mǒu wù
 • Khoai dung oán mẩu u
 • Dịch tiếng Việt – dùng hết một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be/ run low on something


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

  +  25  =  28