Menu

0985 – 实在 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你实在太好了
 • Phồn – 你實在太好了
 • Pinyin – Nǐ shízài tài hǎole
 • Bồi – Nỉ sứ chài thài hảo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn thật tốt bụng
 • Dịch tiếng Anh – that’s very good of you

Ví dụ 2:

 • Giản – 我实在不明白
 • Phồn – 我實在不明白
 • Pinyin – Wǒ shízài bù míngbái
 • Bồi – Ủa sứ chài pù mính pái
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thực sự không hiểu
 • Dịch tiếng Anh – I really don’t understand.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments