Menu

0984 – 实际 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《际》的笔顺动画写字动画演示

《际》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 理论联系实际
 • Phồn – 理論聯繫實際
 • Pinyin – Lǐlùn liánxì shíjì
 • Bồi – Lỉ luỳn liến sứ chi
 • Dịch tiếng Việt – áp dụng lý thuyết vào thực hành
 • Dịch tiếng Anh – apply theory to practice

Ví dụ 2:

 • Giản – 从实际出发
 • Phồn – 從實際出發
 • Pinyin – Cóng shíjì chūfā
 • Bồi – Chúng sứ chi chu pha
 • Dịch tiếng Việt – lấy thực tế làm điểm khởi đầu
 • Dịch tiếng Anh – take reality as one’s starting point


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 08 (0951 – 1000)

Comments

2  +  5  =