Menu

0857 – 客厅 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《厅》的笔顺动画写字动画演示

《厅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 灯光整日照射入客厅之中
 • Phồn – 燈光整日照射入客廳之中
 • Pinyin – Dēngguāng zhěng rì zhàoshè rù kètīng zhī zhōng
 • Bồi – Tâng quang chẩng rừ chao sừa rì khưa tinh chư chung
 • Dịch tiếng Việt – Ánh sáng chiếu vào phòng khách cả ngày
 • Dịch tiếng Anh – Light pours daylong into the parlor.

Ví dụ 2:

 • Giản – 降神会在中间的客厅举行
 • Phồn – 降神會在中間的客廳舉行
 • Pinyin – Jiàng shén huì zài zhōngjiān de kètīng jǔxíng
 • Bồi – Cheng sấn huây chài chung chiên tơ khừa tinh chủy xính
 • Dịch tiếng Việt – Cuộc họp được tổ chức tại phòng khách vừa.
 • Dịch tiếng Anh – The seance was held in the medium’s parlor.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

76  +    =  82