Menu

0392 – 害怕 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我害怕打针
 • Phồn – 我害怕打針
 • Pinyin – Wǒ hàipà dǎzhēn
 • Bồi – ủa hai pa tả chân
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sợ tiêm
 • Dịch tiếng Anh – I am scared of needles.

Ví dụ 2:

 • Giản – 害怕做某事
 • Phồn – 害怕做某事
 • Pinyin – Hàipà zuò mǒu shì
 • Bồi – hai pa chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – sợ làm một việc gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to have a terror of (doing) something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

28  +    =  29