Menu

0905 – 密码 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《密》的笔顺动画写字动画演示

《密》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《码》的笔顺动画写字动画演示

《码》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你拿回密码了吗?
 • Phồn – 你拿回密碼了嗎?
 • Pinyin – Nǐ ná huí mìmǎle ma?
 • Bồi – Nỉ ná huây mi mả lơ ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn đã lấy lại được mật khẩu của mình chưa?
 • Dịch tiếng Anh – Did you get your code back?

Ví dụ 2:

 • Giản – 解密必须有密匙或者密码
 • Phồn – 解密必須有密匙或者密碼
 • Pinyin – Jiěmì bìxū yǒu mì shi huòzhě mìmǎ
 • Bồi – Chỉa mi pì xuy dẩu mi sư hua chửa mi mả
 • Dịch tiếng Việt – Cần có khóa bí mật hoặc mật khẩu để giải mã.
 • Dịch tiếng Anh – A secret key or password is required for decryption.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

4  +  3  =