Menu

0023 – 对不起 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《对》的笔顺动画写字动画演示

《对》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《不》的笔顺动画写字动画演示

 

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《起》的笔顺动画写字动画演示

《起》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐỐI BẤT KHÍ
 • Phát âm bồi: tuây bu chỉ
 • Pinyin: Duìbùqǐ
 • Phồn thể: 對不起
 • Nghĩa tiếng Anh: Sorry
 • Nghĩa tiếng Việt: Xin lỗi


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 对不起,我迟到了
 • 對不起,我遲到了
 • Duìbùqǐ, wǒ chídàole
 • Tuây bu chỉ, ủa chứ tao lợ
 • Xin lỗi, tôi đến muộn
 • Sorry I’m late

Ví dụ 2:

 • 对不起,你说什么?
 • 對不起,你說什麼?
 • Duìbùqǐ, nǐ shuō shénme?
 • Tuây bu chỉ, nỉ sua sấn mơ?
 • Xin lỗi, bạn nói gì cơ?
 • Excuse me?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

  +  74  =  75