Menu

0702 – 对于 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对于他我是知根知底的
 • Phồn – 對於他我是知根知底的
 • Pinyin – Duìyú tā wǒ shì zhīgēnzhīdǐ de
 • Bồi – Tuây dúy tha  ủa sừ chư cân chư tỉ tơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi biết tất cả mọi thứ về anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I know him through and through.

Ví dụ 2:

 • Giản – 对于某事百感交集
 • Phồn – 對於某事百感交集
 • Pinyin – Duìyú mǒu shì bǎigǎn jiāojí
 • Bồi – Tuây dúy mẩu sừ pải cản cheo chí
 • Dịch tiếng Việt – Cảm xúc lẫn lộn về một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to have mixed feelings (about something)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

32  +    =  39