Menu

0701 – 对面 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他就住在街对面
 • Phồn – 他就住在街對面
 • Pinyin – Tā jiù zhù zài jiē duìmiàn
 • Bồi – Tha chiêu chù chai chia tuây miền
 • Dịch tiếng Việt – Nhà anh ấy ở bên kia đường
 • Dịch tiếng Anh – He lives just across the street.

Ví dụ 2:

 • Giản – 街对面的酒吧
 • Phồn – 街對面的酒吧
 • Pinyin – Jiē duìmiàn de jiǔbā
 • Bồi – Chia tuây miền tơ chiểu pa
 • Dịch tiếng Việt – Quán bar bên kia đường
 • Dịch tiếng Anh – the pub over the road


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

4  +  6  =