Menu

0807 – 将来 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《将》的笔顺动画写字动画演示

《将》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 遥远的将来
 • Phồn – 遙遠的將來
 • Pinyin – Yáoyuǎn de jiānglái
 • Bồi – Dáo doản tơ chiên lái
 • Dịch tiếng Việt – Tương lai xa
 • Dịch tiếng Anh – the far-off future

Ví dụ 2:

 • Giản – 在不远的将来
 • Phồn – 在不遠的將來
 • Pinyin – Zài bù yuǎn de jiānglái
 • Bồi – Chài pù doản tơ chiên lái
 • Dịch tiếng Việt – Trong tương lai gần
 • Dịch tiếng Anh – in the near future


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  24  =  29