Menu

0543 – 小心 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《心》的笔顺动画写字动画演示

《心》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你要多加小心
 • Phồn – 你要多加小心
 • Pinyin – Nǐ yào duōjiā xiǎoxīn
 • Bồi – Nỉ dao tua cha xẻo xin
 • Dịch tiếng Việt – Bạn phải cẩn thận hơn
 • Dịch tiếng Anh – you want to be more careful

Ví dụ 2:

 • Giản – 小心别做某事
 • Phồn – 小心別做某事
 • Pinyin – Xiǎoxīn bié zuò mǒu shì
 • Bồi – Xẻo xin bía chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Cẩn thận đừng làm gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to be careful (not) to do something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

  +  55  =  58