Menu

0091 – 少 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《少》的笔顺动画写字动画演示

《少》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 最少3个月
 • 最少3個月
 • Zuìshǎo 3 gè yuè
 • Chuây sảo san cưa duê
 • tối thiểu ba tháng
 • three months minimum

Ví dụ 2:

 • 少等一会儿
 • 少等一會兒
 • Shǎo děng yīhuǐ’er
 • sáo tẩng í huây ơ
 • Xin vui lòng chờ trong giây lát.
 • Please wait a moment.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 少


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  54  =  61