Menu

0329 – 层 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《层》的笔顺动画写字动画演示

《层》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一排排的/ 一层层的…
 • Phồn – 一排排的/ 一層層的…
 • Pinyin – Yī pái pái de/ yī céng céng de…
 • Bồi – I pái pái tợ / i cấng cấng tợ …
 • Dịch tiếng Việt – hàng trên hàng / lớp trên lớp
 • Dịch tiếng Anh – row upon row/ layer upon layer of

Ví dụ 2:

 • Giản – 管理层恳求工人们不要罢工
 • Phồn – 管理層懇求工人們不要罷工
 • Pinyin – Guǎnlǐ céng kěnqiú gōngrénmen bùyào bàgōng
 • Bồi – Quán lỉ chấng khẩn chiếu cung rấn mân bú dao ba cung
 • Dịch tiếng Việt – Ban quản lý khẩn khoản xin công nhân đừng đình công.
 • Dịch tiếng Anh – Management pleaded with workers not to strike.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

1  +  9  =