Menu

0033 – 工作 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《工》的笔顺动画写字动画演示

《工》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《作》的笔顺动画写字动画演示

《作》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: CÔNG TÁC
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 努力工作 
 • 努力地工作
 • Nǔlì di gōngzuò
 • Nủ li ti cung chua
 • Làm việc một cách chăm chỉ
 • Work hard

Ví dụ 2:

 • 工作结束后
 • 工作結束後
 • Gōngzuò jiéshù hòu
 • Cung chua chía su hâu
 • Sau giờ làm
 • After hours


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

6  +    =  12