Menu

1004 – 帅 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《帅》的笔顺动画写字动画演示

《帅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 贾斯汀·汀布莱克歌唱得好,人长得也帅
 • Phồn – 賈斯汀·汀布萊克歌唱得好,人長得也帥
 • Pinyin – Gǔ sītīng·tīng bùláikè gēchàng dé hǎo, rén zhǎng dé yě shuài
 • Bồi – Củ sư thinh thinh pu lái khừa cưa chang tứa hảo, rấn chảng tứa dể soài
 • Dịch tiếng Việt – Justin Timberlake hát hay và trông rất đẹp trai
 • Dịch tiếng Anh – Justin Timberlake is an awesome singer and a really handsome guy.

Ví dụ 2:

 • Giản – 帅,但是帅的特别,也就是特别的帅
 • Phồn – 帥,但是帥的特別,也就是特別的帥
 • Pinyin – Shuài, dànshì shuài de tèbié, yě jiùshì tèbié de shuài
 • Bồi – soai, tán ư soai tợ thưa bía, dể chiêu sư thưa bía tợ soai
 • Dịch tiếng Việt – Đẹp trai, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt đẹp trai.
 • Dịch tiếng Anh – Handsome, specially handsome, especially handsome.


Các chữ Hán đồng âm

 • 蟀: cricket;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Comments

31  +    =  36