Menu

0312 – 帮忙 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我能帮忙吗?
 • 我能幫忙嗎?
 • Wǒ néng bāngmáng ma?
 • Ủa nấng bang máng ma?
 • Tôi có thể giúp gì không?
 • Can I help?

Ví dụ 2:

 • 夫人,要我帮忙吗?
 • 夫人,要我幫忙嗎?
 • Fūrén, yào wǒ bāngmáng ma?
 • Phu rấn, dao ủa bang máng ma?
 • Tôi có thể giúp gì cho bà không?
 • May I help you, Madam?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

20  +    =  30