Menu

0462 – 帽子 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他脱掉帽子
 • Phồn – 他脫掉帽子
 • Pinyin – Tā tuō diào màozi
 • Bồi – Tha thua teo mao chự
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cởi mũ
 • Dịch tiếng Anh – He doffed his hat.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她帮妹妹戴上帽子
 • Phồn – 她幫妹妹戴上帽子
 • Pinyin – Tā bāng mèimei dài shàng màozi
 • Bồi – Tha bang mây mây tai sang mao chự
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy giúp em gái đội mũ
 • Dịch tiếng Anh – She helped her sister on with hat.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

72  +    =  75