Menu

0472 – 年轻 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《轻》的笔顺动画写字动画演示

《轻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在我年轻的时候
 • Phồn – 在我年輕的時候
 • Pinyin – Zài wǒ niánqīng de shíhòu
 • Bồi – Chai ủa nén chinh tợ sứ hâu
 • Dịch tiếng Việt – Khi tôi còn trẻ
 • Dịch tiếng Anh – in my younger days

Ví dụ 2:

 • Giản – 他老玩弄年轻女子
 • Phồn – 他老玩弄年輕女子
 • Pinyin – Tā lǎo wànnòng niánqīng nǚzǐ
 • Bồi – Tha lảo oan nung nén chinh nuý chử
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn tán tỉnh phụ nữ trẻ.
 • Dịch tiếng Anh – He is always playing games with young girls.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

8  +  2  =