Menu

0626 – 并且 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《并》的笔顺动画写字动画演示

《并》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《且》的笔顺动画写字动画演示

《且》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản –  她聪明并且用功
 • Phồn – 她聰明並且用功
 • Pinyin – Tā cōngmíng bìngqiě yònggōng
 • Bồi – Tha chúng mính pình chỉa dùng cung
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thông minh và chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – She is clever and diligent.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们必须打开门,并且是马上打开
 • Phồn – 我們必須打開門,並且是馬上打開
 • Pinyin – Wǒmen bìxū dǎkāi mén, bìngqiě shì mǎshàng dǎkāi
 • Bồi – Ủa mấn pì xuy tả khai mấn, pình chỉa sừ mả sang tả khai
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta phải mở cửa và nó sẽ mở ngay lập tức
 • Dịch tiếng Anh – We must open the door, and that at once.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

89  +    =  94