Menu

0757 – 广告 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《广》的笔顺动画写字动画演示

《广》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《告》的笔顺动画写字动画演示

《告》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 醒目的广告
 • Phồn – 醒目的廣告
 • Pinyin – Xǐngmù dì guǎnggào
 • Bồi – Xỉnh mù tì quảng cào
 • Dịch tiếng Việt – Quảng cáo bắt mắt
 • Dịch tiếng Anh – display advertisement

Ví dụ 2:

 • Giản – 网络中暂时插播一段广告
 • Phồn – 網絡中暫時插播一段廣告
 • Pinyin – Wǎngluò zhōng zhànshí chābō yīduàn guǎnggào
 • Bồi – Oáng lùa chung chàn sứ cha pua i toàn quảng cào
 • Dịch tiếng Việt –  Mạng internet đã phá vỡ nền thương mại
 • Dịch tiếng Anh – The network broke for a commercial.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

4  +  2  =