Menu

0756 – 广播 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《广》的笔顺动画写字动画演示

《广》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《播》的笔顺动画写字动画演示

《播》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我喜欢听广播
 • Phồn – 我喜歡聽廣播
 • Pinyin – Wǒ xǐhuān tīng guǎngbò
 • Bồi – Ủa xỉ hoan tinh quảng pùa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thích nghe radio
 • Dịch tiếng Anh – I like to listen to the radio.

Ví dụ 2:

 • Giản – 该播音员会在中午广播
 • Phồn – 該播音員會在中午廣播
 • Pinyin – Gāi bòyīn yuán huì zài zhōngwǔ guǎngbò
 • Bồi – Cai pùa in doán huây chài chung ủ quản pùa
 • Dịch tiếng Việt – Phát thanh viên sẽ phát sóng vào buổi trưa
 • Dịch tiếng Anh – The announcers will sign on at noon.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

4  +  6  =