Menu

0806 – 建议 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《建》的笔顺动画写字动画演示

《建》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《议》的笔顺动画写字动画演示

《议》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在…建议下
 • Phồn – 在…建議下
 • Pinyin – Zài…jiànyì xià
 • Bồi – Chài… chiên i xà
 • Dịch tiếng Việt – theo khuyến nghị của
 • Dịch tiếng Anh – on the recommendation of

Ví dụ 2:

 • Giản – 我否定了他的建议
 • Phồn – 我否定了他的建議
 • Pinyin – Wǒ fǒudìngle tā de jiànyì
 • Bồi – Ủa phẩu tình lơ tha tơ chiên i
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã từ chối đề nghị của anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – I refuted his suggestion.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  68  =  72