Menu

0204 – 开始 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《开》的笔顺动画写字动画演示

《开》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《始》的笔顺动画写字动画演示

《始》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 从1月开始
 • 從1月開始
 • Cóng 1 yuè kāishǐ
 • Chúng i duê khai sử
 • Dịch tiếng Việt – từ tháng 1 (ngày)
 • Dịch tiếng Anh – from January (on)

Ví dụ 2:

 • 项目的开始
 • 項目的開始
 • Xiàngmù dì kāishǐ
 • Xeng mu ti khai sử
 • Dịch tiếng Việt – khởi đầu của dự án
 • Dịch tiếng Anh – the start of the project


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

5  +    =  10