Menu

0846 – 开玩笑 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《开》的笔顺动画写字动画演示

《开》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《玩》的笔顺动画写字动画演示

《玩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《笑》的笔顺动画写字动画演示

《笑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我只是开玩笑
 • Phồn – 我只是開玩笑
 • Pinyin – Wǒ zhǐshì kāiwánxiào
 • Bồi – Ủa chử sừ khai uán xèo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi chỉ đùa thôimà
 • Dịch tiếng Anh – I was only joking.

Ví dụ 2:

 • Giản – 开玩笑地做某事
 • Phồn – 開玩笑地做某事
 • Pinyin – Kāiwánxiào de zuò mǒu shì
 • Bồi – Khai oán xèo tơ chua mẩu sừ
 • Dịch tiếng Việt – Làm gì đó đùa vui
 • Dịch tiếng Anh – to do something in fun


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 05 (0801 – 0850)

Comments

  +  85  =  92