Menu

0171 – 弟弟 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《弟》的笔顺动画写字动画演示

《弟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他是我弟弟
 • 他是我弟弟
 • Tā shì wǒ dìdì
 • Tha sư ủa ti ti
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là em trai của tôi
 • Dịch tiếng Anh – He is my younger brother.

Ví dụ 2:

 • 爸爸总是偏袒弟弟
 • 爸爸總是偏袒弟弟
 • Bàba zǒng shì piāntǎn dìdì
 • Ba ba chủng sư pen thản ti ti
 • Dịch tiếng Việt – Bố luôn ở bên cạnh em trai tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Dad always sides with my younger brother.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

42  +    =  47