Menu

0676 – 当 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 当危急关头
 • Phồn – 當危急關頭
 • Pinyin – Dāng wéijí guāntóu
 • Bồi – Tang uấy chú quan thấu
 • Dịch tiếng Việt – Trong một cuộc khủng hoảng
 • Dịch tiếng Anh – when the chips are down

Ví dụ 2:

 • Giản – 葡萄正当令
 • Phồn – 葡萄正當令
 • Pinyin – Pútáo zhèngdàng lìng
 • Bồi – Pú tháo châng tàng lình
 • Dịch tiếng Việt – Nho hiện đang vào mùa.
 • Dịch tiếng Anh – Grapes are currently in season.


Các chữ Hán đồng âm

 • 儅: stop;
 • 珰: (literary) pendant ornament; earring; eunuch;
 • 當: when
 • 蟷: mantis;
 • 裆: crotch; seat of a pair of trousers;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

55  +    =  58