Menu

0169 – 得 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 说得容易,做得难
 • 說得容易,做得難
 • Shuō dé róngyì, zuò dé nán.
 • Sua tứa rúng i, chua tứa nán
 • Dịch tiếng Việt – Nói dễ hơn làm.
 • Dịch tiếng Anh – Easier said than done.

Ví dụ 2:

 • 熟得快,烂得快
 • 熟得快,爛得快
 • Shú de kuài, làn de kuài.
 • Sú tợ khoai, lan tợ khoai
 • Dịch tiếng Việt – Sớm chín, sớm thối.
 • Dịch tiếng Anh – Soon ripe, soon rotten.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

29  +    =  37