Menu

0780 – 怀疑 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《怀》的笔顺动画写字动画演示

《怀》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《疑》的笔顺动画写字动画演示

《疑》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我有点怀疑
 • Phồn – 我有點懷疑
 • Pinyin – Wǒ yǒudiǎn huáiyí
 • Bồi – Ủa dẩu tiển hoái i
 • Dịch tiếng Việt – Tôi hơi nghi ngờ
 • Dịch tiếng Anh – I’m a bit doubtful

Ví dụ 2:

 • Giản – 我毫不怀疑…
 • Phồn – 我毫不懷疑…
 • Pinyin – Wǒ háo bù huáiyí…
 • Bồi – Ủa háo pù hoái i
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không nghi ngờ gì nữa …
 • Dịch tiếng Anh – I don’t doubt that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 04 (0751 – 0800)

Comments

3  +  5  =