Menu

0596 – 总是 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《总》的笔顺动画写字动画演示

《总》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他总是迟到
 • Phồn – 他總是遲到
 • Pinyin – Tā zǒng shì chídào
 • Bồi – Tha chủg sư chứ tao
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn đến muộn
 • Dịch tiếng Anh – He’s always late.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他总是开着门
 • Phồn – 他總是開著門
 • Pinyin – Tā zǒng shì kāizhe mén
 • Bồi – Tha chủng sư khai chưa mấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn để cửa mở
 • Dịch tiếng Anh – he will leave the gate open


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  25  =  33