Menu

0947 – 情况 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《况》的笔顺动画写字动画演示

《况》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 很多情况下
 • Phồn – 很多情況下
 • Pinyin – Hěnduō qíngkuàng xià
 • Bồi – Hẩn tua chính khoang xà
 • Dịch tiếng Việt – Trong nhiều trường hợp
 • Dịch tiếng Anh – in many instances

Ví dụ 2:

 • Giản – 情况在改变
 • Phồn – 情況在改變
 • Pinyin – Qíngkuàng zài gǎibiàn
 • Bồi – Chính khoàng chai cải piên
 • Dịch tiếng Việt – Tình hình đang thay đổi
 • Dịch tiếng Anh – Things are changing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

21  +    =  28