Menu

0121 – 想 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《想》的笔顺动画写字动画演示

《想》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 让我想一想
 • 讓我想一想
 • Ràng wǒ xiǎng yī xiǎng
 • rang úa xẻng i xẻng
 • Hãy để tôi suy nghĩ về điều này
 • Let me have a think about it

Ví dụ 2:

 • 你怎么想?
 • 你怎麼想?
 • Nǐ zěnme xiǎng?
 • nỉ chẩn mơ xẻng?
 • bạn nghĩ sao?
 • what do you think?


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

71  +    =  78