Menu

0732 – 感情 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《感》的笔顺动画写字动画演示

《感》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 感情不外露
 • Phồn – 感情不外露
 • Pinyin – Gǎnqíng bù wàilù
 • Bồi – Cản chính pù oai lù
 • Dịch tiếng Việt – Cảm giác không được phơi bày
 • Dịch tiếng Anh – to keep a stiff upper lip

Ví dụ 2:

 • Giản – 她为什么玩弄我的感情?
 • Phồn – 她為什麼玩弄我的感情?
 • Pinyin – Tā wèishéme wànnòng wǒ de gǎnqíng?
 • Bồi – Tha uây sấn mơ oàn nùng ủa tơ cản chính?
 • Dịch tiếng Việt – Tại sao cô ấy đùa giỡn với tình cảm của tôi?
 • Dịch tiếng Anh –  Why is she toying with my feelings?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

  +  16  =  17