Menu

0733 – 感谢 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《感》的笔顺动画写字动画演示

《感》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《谢》的笔顺动画写字动画演示

《谢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 非常感谢你
 • Phồn – 非常感謝你
 • Pinyin – Fēicháng gǎnxiè nǐ
 • Bồi – Phây cháng cản xia nỉ
 • Dịch tiếng Việt – Cảm ơn bạn rất nhiều
 • Dịch tiếng Anh – thank you (very much)

Ví dụ 2:

 • Giản – 感谢您的指导
 • Phồn – 感謝您的指導
 • Pinyin – Gǎnxiè nín de zhǐdǎo
 • Bồi – Cản xia nín tơ chử tảo
 • Dịch tiếng Việt – Cảm ơn sự hướng dẫn của ngài
 • Dịch tiếng Anh – Thank you for your guidance.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

4  +  2  =