Menu

0573 – 愿意 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《愿》的笔顺动画写字动画演示

《愿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《意》的笔顺动画写字动画演示

《意》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我愿意接受
 • Phồn – 我願意接受
 • Pinyin – Wǒ yuànyì jiēshòu
 • Bồi – ủa doen i chia sẩu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẵn sàng tiếp thụ (chấp nhận)
 • Dịch tiếng Anh – I willingly accept.

Ví dụ 2:

 • Giản – 如果你愿意的话
 • Phồn – 如果你願意的話
 • Pinyin – Rúguǒ nǐ yuànyì dehuà
 • Bồi – Rú của nỉ doen i tợ hoa
 • Dịch tiếng Việt – Nếu bạn thích
 • Dịch tiếng Anh – if you like


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

68  +    =  71