Menu

0872 – 懒 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《懒》的笔顺动画写字动画演示

《懒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她懒得写日记
 • Phồn – 她懶得寫日記
 • Pinyin – Tā lǎndé xiě rìjì
 • Bồi – Tha lản tứa xỉa rư chì
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy quá lười để giữ một cuốn nhật ký
 • Dịch tiếng Anh – She is too lazy to keep a diary.

Ví dụ 2:

 • Giản – 天太热,我懒得出门
 • Phồn – 天太熱,我懶得出門
 • Pinyin – Tiān tài rè, wǒ lǎndé chūmén
 • Bồi – Thiên thài rừa, ủa lán tứa chu mấn
 • Dịch tiếng Việt – Trời nóng quá, tôi quá lười để ra ngoài
 • Dịch tiếng Anh – I don’t feel like going out, it’s too hot.


Các chữ Hán đồng âm

 • 壈: disappointed;
 • 揽: to monopolize; to seize; to take into one’s arms; to embrace; to fasten (with a rope etc); to take on (responsibility etc); to canvass;
 • 榄: olive;
 • 漤: to soak (fruits) in hot water or limewater to remove astringent taste; to marinate in salt etc; to pickle;
 • 缆: cable; hawser; to moor;
 • 覧: Japanese variant of 覽|览;
 • 览: to look at; to view; to read;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

  +  60  =  62