Menu

0646 – 成功 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《成》的笔顺动画写字动画演示

《成》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《功》的笔顺动画写字动画演示

《功》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 成功的秘诀
 • Phồn – 成功的秘訣
 • Pinyin – Chénggōng de mìjué
 • Bồi – Chấng cung tơ mì chuế
 • Dịch tiếng Việt – Bí quyết thành công
 • Dịch tiếng Anh – secret of success

Ví dụ 2:

 • Giản – 祝你成功
 • Phồn – 祝你成功
 • Pinyin – Zhù nǐ chénggōng!
 • Bồi – Chù nỉ chấng cung
 • Dịch tiếng Việt – Chúc bạn thành công
 • Dịch tiếng Anh – Wishing you every success!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 01 (0601 – 0650)

Comments

72  +    =  80