Menu

0113 – 我们 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《我》的笔顺动画写字动画演示

《我》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《们》的笔顺动画写字动画演示

《们》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们迟到了
 • 我們遲到了
 • Wǒmen chídàole
 • ủa mấn chứ tao lợ
 • chúng ta muộn rồi
 • we’re late

Ví dụ 2:

 • 我们每个人
 • 我們每個人
 • Wǒmen měigèrén
 • ủa mân mẩy cưa rấn
 • mỗi người trong chúng ta
 • each of us


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

74  +    =  81