Menu

0714 – 房东 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 房东想要出售这套房子
 • Phồn – 房東想要出售這套房子
 • Pinyin – Fángdōng xiǎng yào chūshòu zhè tào fángzi
 • Bồi – Pháng tung xẻng dào chu sầu chừa thào pháng chư
 • Dịch tiếng Việt – Chủ nhà muốn bán căn nhà này.
 • Dịch tiếng Anh – The owner wants to sell the house.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个房地产代理表房东商讨租约
 • Phồn – 這個房地產代理表房東商討租約
 • Pinyin –  Zhège fángdìchǎn dàilǐ biǎo fángdōng shāngtǎo zūyuē
 • Bồi – Chưa cừa pháng tì chản tài lỉ pẻo pháng tung sang thảo chuy duê
 • Dịch tiếng Việt – Các đại lý bất động sản đàm phán hợp đồng thuê với chủ nhà.
 • Dịch tiếng Anh – The real estate agent acted on behalf of the land owner to negotiate the lease.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 03 (0701 – 0750)

Comments

33  +    =  39