Menu

0176 – 房间 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《房》的笔顺动画写字动画演示

《房》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《间》的笔顺动画写字动画演示

《间》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我自己的房间
 • 我自己的房間
 • Wǒ zìjǐ de fángjiān
 • Ủa chư chỉ tợ pháng chen
 • Dịch tiếng Việt – căn phòng của riêng tôi
 • Dịch tiếng Anh – a room of my own

Ví dụ 2:

 • 房间亮起来了
 • 房間亮起來了
 • Fángjiān liàng qǐláile
 • Pháng chen leng chỉ lái lợ
 • Dịch tiếng Việt – Căn phòng sáng bừng lên
 • Dịch tiếng Anh – The room lightened up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

58  +    =  64