Menu

0665 – 打扮 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《扮》的笔顺动画写字动画演示

《扮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 多么古怪的打扮!
 • Phồn – 多麼古怪的打扮!
 • Pinyin – Duōme gǔguài de dǎbàn!
 • Bồi – Tua mơ củ coài tơ tả pàn
 • Dịch tiếng Việt – Thật là một chiếc váy kỳ lạ!
 • Dịch tiếng Anh – What a queer rigout!

Ví dụ 2:

 • Giản – 她总是用我妈妈的衣服打扮自己
 • Phồn – 她總是用我媽媽的衣服打扮自己
 • Pinyin – Tā zǒng shì yòng wǒ māmā de yīfú dǎbàn zìjǐ
 • Bồi – Ths chungr sừ dùng ủa ma mà tơ i phú tả pàn chư chỉ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy luôn luôn mặc quần áo của mẹ tôi
 • Dịch tiếng Anh – She was always getting herself up in my mother’s clothes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  14  =  21