Menu

0666 – 打扰 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《打》的笔顺动画写字动画演示

《打》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《扰》的笔顺动画写字动画演示

《扰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

打扰

Simplified characters

打擾

Traditional characters

打扰 in English

dǎ rǎo

 • to disturb
 • to bother
 • to trouble

HSK level

Characters

 • 打 (dǎ): to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; to play (a game); since; from;
 • 扰 (rǎo): to disturb;

Sentence examples with 打扰

 • 对不起,打扰一下,王教授在吗?
  Duìbùqǐ, dǎrǎo yīxià, wáng jiàoshòu zài ma?


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 别打扰我
 • Phồn – 別打擾我
 • Pinyin – Bié dǎrǎo wǒ
 • Bồi – Pía tả rảo ủa
 • Dịch tiếng Việt – Đừng làm phiền tôi.
 • Dịch tiếng Anh – Don’t mess with me.

Ví dụ 2:

 • Giản – 对不起,打扰您了
 • Phồn – 對不起,打擾您了
 • Pinyin – Duìbùqǐ, dǎrǎo nínle
 • Bồi – Tuây pù chỉ, tả rảo nín lơ
 • Dịch tiếng Việt – Xin lỗi, đã làm phiền rồi
 • Dịch tiếng Anh – sorry to disturb you


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 02 (0651 – 0700)

Comments

  +  24  =  33